Aktieägare

MVV HOLDING

MVV Holding AB är en del av H&D Wireless koncernen.

MVV HOLDING AB är en aktiv investerare i teknikföretag med utvecklingspotential.

Val av bolag i portföljen görs med tanke på gemensam kundnytta. I dagsläget har bolaget investerat i MVV INTERNATIONAL AB, MVV INDUSTRY LAB AB och MVV INFORMATION TECHNOLOGY AB

Samtliga bolag är specialiserade inom sin nisch men kan gemensamt erbjuda helt andra lösningar och koncept när bolagen agerar tillsammans.

MVV INTERNATIONAL AB erbjuder engineeringtjänster inom mekaniskt produktutveckling och kvalificerad produktionsteknik.

MVV INDUSTRY LAB AB erbjuder automationslösningar och specialmaskiner.

MVV INFORMATION TECHNOLOGY AB erbjuder kvalificerade styrsystem för de flesta tillverkningsprocesser med höga krav, så kallade manufacturing execution system.

Slår man ihop bolagen kompetensområden kan vi erbjuda att ta på oss helhetsuppdrag från produktutveckling till leverans av färdigkonfigurerade produktionssystem.

FINANSIELLA RAPPORTER

Läs alla våra finansiella reporter på vår handelsplats Cision PR Newswire

BOLAGSORDNING

Klicka på knappen för att få våran bolagsordning i PDF

STYRELSEN

Styrelsen består av 4 ledamöter och en suppleant.
Ordförande: Pär Bergsten
Ordinarie Ledamöter: Peter Dahlander, Johan P Schlyter, Patrik Larsson

Revisor: Anders Karlsson
Revisorssuppleant Staffan Jansson
Båda auktoriserade revisorer från Revisorscentrum i Skövde AB.