Referenser

Vi är stolta att vara representerade i Tillväxtverkets senaste satsning

Filmen är framtagen av Tillväxtverket som en del i arbetet med Smart industri. Syftet är att inspirera små och medelstora industriföretag och visa på goda exempel på hur företag har ökat sin konkurrenskraft genom digitalisering och automatisering. 

Här är ett litet urval av våra referenser