IT utvecklare

Historien bakom IT-utveckling

Jag hade i uppdrag att bemanna vårt nya startup-bolag MVV Information Technology med begåvade utvecklare, affärsanalytiker, kvalitetssäkring etc. Jag fick problem med att hitta dem i Sverige.

Jag har en personlig koppling till Sri Lanka och med hjälp av mitt lokala nätverk hittade vi vad vi letade efter. Utmärkta universitet och bra arbetsmoral, men framför allt ett stort intresse för att arbeta i Sverige.

Under en mycket kort tid lyckas vi bemanna vårt systerföretag med arbetskraft på plats i Sverige. 

Idag har vi vårt eget HR och personalkontor i WTC Colombo, Sri Lanka. Redo att agera när du behöver dem.

Kontakta mig, så kan vi diskutera ditt behov av resurser.

070-852 60 79

daniel.hermansson@mvv.se

Daniel Hermansson