Automation

Vi ser annorlunda på automation!

Att bygga utrustning för att effektivisera produktionen är ett givet inslag hos alla industriföretag.

Vi är många som säger oss kunna automation.

Den tekniska lösningen i en automationsutrustning måste fungera enligt specifikation. Allt annat innebär självklart ett misslyckande.

Vi stannar inte vid den tekniska lösningen. Hos oss får du genomarbetade lösningar med hänsyn taget till ergonomi, underhåll, skalbarhet och miljö.

Detta gör vi genom vårt egenutvecklade EES (Enterprise Execution System) som följer med som standard i alla våra lösningar.

Kort sagt levererar vi den mest totalekonomiska lösningen.

  • Kostnadseffektivitet
    Ergonomi (semiautomation)
  • Kvalitetsutfall (produktionsprecision)
  • Omställningseffektivitet (produktförändring)
  • Optimal processtyrning.

Kontakta oss